Deň Zeme 2019

16. 4. 2019


SNM-Prírodovedné múzeum pozýva na návštevu pri príležitosti Dňa Zeme dňa 16. 4. 2019. Pre školské skupiny sme pripravili zaujímavý program. Po zaplatení vstupného (1€/žiak) je účasť na programoch zdarma:

Prednášky pre školy v Objavovni na 3. poschodí v budove na Vajanského nábreží:

9.30h - Načo je nám lietajúci hmyz? 
Načo je nám lietajúci hmyz? Veď nás len otravuje, keď sa túlame prírodou. Nuž, je to veľký omyl – od hmyzu závisí, či budeme mať na stole napr. jablká, či nás ráno obveselí drozdí spev. Vďaka hmyzím opeľovačom máme k dispozícií množstvo dôležitých potravín. Od hmyzu závisí stabilita populácií všetkých rastlín v prírode, ktoré opeľuje hmyz a ktoré by sa inak nemohli rozmnožiť a časom by vyhynuli. Hmyz je potravou pre množstvo živočíchov, ktoré prispievajú k udržovaniu stability v prírode. 

Prednáša Bc. Martin Sečanský, SNM-Prírodovedné múzeum 
Kapacita prednáškovej miestnosti je už naplnená, na túto prednášku sa už nemožno prihlásiť.

10.45h - BARCODING – čiarový kód života 
Predstavte si, že by každá rastlina, huba, chrobák, či iné zviera mali na sebe čiarové kódy, ktoré by ste mohli odfotiť mobilom a okamžite by ste vedeli, ako sa volajú, kde žijú, či sú jedlé alebo jedovaté a všetko ďalšie, čo by vás zaujímalo. Skutočnosť je taká, že každý živý tvor takýto kód v sebe má a dnes ho už vieme prečítať a všetky tieto informácie z neho získať. O tom, kde je tento kód ukrytý, ako ho čítame a využívame napríklad pri ochrane prírody, v boji s pytliactvom, či ilegálnou ťažbou dreva, ale aj v potravinárstve a medicíne sa dozviete na prednáške. 

Prednáša Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová, PhD a Mgr. Dana Szabóová, PhD., SNM-Prírodovedné múzeum  
Kapacita prednáškovej miestnosti je už naplnená, na túto prednášku sa už nemožno prihlásiť.

Aktivity v expozícii:

Čas: 9.00 – 12.00 h 
Miesto: v priestoroch paleontologickej expozície „Príbeh života na Zemi", II. poschodie 
Program vedie: RNDr. B. Zahradníková, PhD., SNM-Prírodovedné múzeum

Téma: „Čo? Kde? Kedy?"
- určené pre deti a školskú mládež
- malí návštevníci sa zábavnou formou dozvedia, ako sa volali vybrané živočíchy a rastliny typické pre jednotlivé geologické obdobia a v akom prostredí žili.

Kontakt pre informácie:
tel.:   +421 2 204 69 127
mail.: jozef.somogyi@snm.sk