Diaľnica do minulosti. Nečakané nálezy na trase obchvatu Bratislavy

19. 2. 2019, 16:30

Archeologická kaviareň

Druhá z prednášok nového cyklu, autora Mgr. Andreja Žitňana (spoluvedúceho výskumov spoločnosti VIA MAGNA, s.r.o., na trase diaľnice D4 – R7), predstaví najnovšie výskumy v okolí Bratislavy z rokov 2016 – 2018. Výskumy priniesli zaujímavé nálezy a nečakané zistenia, čím prepísali dejiny obcí na východnom a južnom okraji Bratislavy. Po charakteristike skúmaných lokalít sa Mgr. Andreja Žitňan bude podrobnejšie venovať odhaleniam na troch najvýznamnejším lokalitách: rozsiahlemu pohrebisku z obdobia Avarského kaganátu (8. storočie) v Podunajských Biskupiciach, dvorcu germánskeho veľmoža z neskorej antiky (4. storočie) v katastri rovnakej obce, ktorý ukazuje na kontakty miestnych Germánov s Rímskou ríšou, a pohrebisku z obdobia Veľkej Moravy medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji. Na záver predstaví plány do budúcnosti a náčrt ďalších aktivít s preskúmanými nálezmi.

Prednáška sa uskutoční o 16.30 h v SNM-Prírodovednom múzeu, 3. poschodí v priestoroch Objavovne.
Vstupné dobrovoľné.

Nový prednáškový cyklus Archeologická kaviareň prináša zaujímavé témy z oblasti archeológie, tematicky zamerané na rôzne obdobia praveku, protohistórie a včasného stredoveku. Projekt je určený predovšetkým širokoj verejnosti so záujmom o dejiny. Súčasťou prednášok bude diskusia s autormi. Ako témy sú vybrané najnovšie výsledky a poznatky z archeologických výskumov zaujímavých nálezísk. Organizátorom podujatia je Eisnerova spoločnosť archeologická, ktorá sa hlási k odkazu akademika, univ. profesora Jana Eisnera, zakladateľa modernej slovenskej archeológie. Ide o úzke zoskupenie mladej generácie archeológov z viacerých odborných inštitúcií v Bratislave, ktorých spája láska k archeológii a chuť posúvať archeológiu bližšie k ľuďom. Prednášky sa konajú raz mesačne, v utorok o 16.30 h v SNM-Prírodovednom múzeu v Bratislave na Vajanského nábreží 2, v priestoroch Objavovne na 3. poschodí.

Zoznam prednášok

29. 1. 2019
Mgr. Rado Čambal, PhD. (SNM-AM, Bratislava): Kelti na západnom Slovensku. Najnovšie poznatky.

19. 2. 2019
Mgr. Andrej Žitňan: Diaľnica do minulosti. Nečakané nálezy na trase obchvatu Bratislavy.

26. 3. 2019
Mgr. Tereza Štolcová, PhD. (AÚ SAV, Nitra): Výskum tisícšestoročnej kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec.

30. 4. 2019
Mgr. Marek Hladík, PhD. (AÚ AV ČR): Veľká Morava - ríša, kráľovstvo či štát, alebo niečo iné?

21. 5. 2019
Mgr. Katarína Hladíková, PhD. (FiF UK Bratislava) - Mgr. Petra Kmeťová, PhD.: Minulosť na tanieri. O jedle a pití v dobe bronzovej a železnej.