Krúžky pri Prírodovednom múzeu SNM 2019 / 2020

od 29. 8. 2019, 13:50 do 30. 9. 2019, 14:50

SNM-Prírodovedné múzeum pre Vás aj v školskom roku 2019/2020 pripravilo Krúžok mladých astronómov a Krúžok maldých prírodovedcov.

Do krúžkov sa môžete prihlasovať v priebehu letných prázdnin. V prípade záujmu nás kontaktujte na katarina.mastenova@snm.sk.

Tešíme sa na ďalších mladých astronómov a prírodovedcov!