Krúžky pri Prírodovednom múzeu SNM v roku 2018 / 2019

od 16. 8. 2018 do 30. 9. 2018


SNM-Prírodovedné múzeum pre Vás aj v školskom roku 2018/2019 pripravilo Krúžok mladých astronómov a Krúžok maldých prírodovedcov. 

Do krúžkov sa môžete prihlasovať v priebehu letných prázdnin. V prípade záujmu nás kontaktujte na katarina.mastenova@snm.sk. 

Tešíme sa na ďalších mladých astronómov a prírodovedcov!