Krúžok mladých astronómov 2020 / 2021

od 4. 9. 2020, 12:25 do 30. 6. 2021, 23:25

aj v školskom roku 2020 / 2021 pre všetkých záujemcov o astronómiu a poznávanie vesmíru organizujeme Krúžok mladých astronómov.
Krúžok je určený pre všetkých záujemcov o astronómiu a poznávanie vesmíru.
Záujemcovia sa oboznámia so základnými poznatkami z astronómie, astrofyziky a matematických a fyzikálnych vied.
Cieľom je podporiť záujem ľudí o poznávanie sveta okolo seba a podpora kritického a vedeckého zmýšľania.
Krúžok v súčasnosti prebieha online prostredníctvom cez aplikáciu Microsoft Teams.
Noví záujemci o online astro-krúžok vypíšte prihlášku a pošlite na emailovú adresu vedúceho krúžku  mailto: patrik.cechvala@fmph.uniba.sk ,
následne Vám v odpovedi príde link na spoločnú skupinu v MS Teams, cez ktorú sa budú prihlasovať na krúžok. 
Krúžok je bezplatný.

od októbra astronomický krúžok prešiel na činnosť online  
- môžete sa prihlásiť aj Vy 
Prihláška - Krúžok mladých astronómov (PDF, 167,5 kB)

fázy Mesiaca v roku 2021 vrátane librácií, popisu povrchových útvarov a pristátí misií Apollo

prezentácie na krúžku online:

11. AK 20/21          Asteroidy v Slnečnej sústave (PDF, 835,3 kB)

10. AK 20/21          Telesá Slnečnej sústavy (PDF, 1,1 MB)

9. AK 20/21            Náhľad do Slnečnej sústavy (PDF, 1,1 MB)

8. AK 20/21            Poznávanie Slnečnej sústavy (PDF, 2,1 MB)

7.  AK 20/21           Malinkaté zaujímavosti okolo nás (aj v náS)   (Mgr. Fridrich Egyenes-Pörsök)  (PDF, 1,4 MB)

6.  AK 20/21           Čísla, jednotky a veličiny používané v astronómii  2 (PDF, 2,3 MB)


5.  AK 20/21           Čísla, jednotky a veličiny používané v astronómii (PDF, 1,5 MB)

4.  AK 20/21           Slovenskí hrdinovia, knižky, súťaže, ...       (PDF, 2,0 MB)

3.  AK 20/21            Čo vidíme na nočnej oblohe a ...      (PDF, 3,1 MB)

1. a 2.  AK 20/21     Začíname. O čom bude reč? (PDF, 9,5 MB)     

Krúžok prebieha formou prednášok na niektorú zaujímavú tému a praktických ukážok. Pri prednáškach záujemcovia získajú teoretické znalosti v študovanej oblasti. Počas ukážok si študenti osvoja praktické zručnosti ako sú manipulácia s ďalekohľadom, orientácia na oblohe a ako sa pripraviť na astronomické pozorovanie. Po spoločnej dohode bude takisto možnosť zorganizovať zaujímavé exkurzie.

vedúci krúžku:
Mgr. Patrik Čechvala, mailto: patrik.cechvala@fmph.uniba.sk

Témy, ktorým sa budeme venovať na krúžku:
Čo je to astronómia? Kto to je a ako pracuje astronóm?
Zoznámenie sa s nočnou oblohou: orientácia, súhvezdia, jasnosti, pohyby objektov, meteorické roje, ...
Čísla, jednotky a veličiny používané v astronómii: astronomická jednotka, svetelný rok, parsek, hmotnosti, ...
Slnečná sústava: Slnko, planéty, mesiace, kométy, asteroidy, základné informácie o jednotlivý telesách
Zem a Mesiac – pohyby, fázy Mesiaca, zatmenia, rovnobežky, poludníky
Ako sa objavujú asteroidy?
Svetlo – čo sa vieme z neho dozvedieť?
Čo sú to hviezdy a aké typy hviezd poznáme?
Prečo sa astronauti vo vesmíre vznášajú? Ako sa odvážiť vo vesmíre?
Objekty hlbokého vesmíru – hviezdokopy, hmloviny, galaxie, čierne diery
Astronomické ďalekohľady – ako fungujú?, praktické ukážky
Slovenské a medzinárodné súťaže – olympiády a korešpondenčné semináre
Astronómia na Slovensku – časopisy, stránky, hvezdárne, planetáriá
Astronómia vo svete – veľké svetové observatóriá, planetáriá, najnovšie poznatky
Kozmonautika – história, ISS, prvá slovenská družica, vesmírne misie
Ukážka niektorých zaujímavostí cez počítanie príkladov

Prihláška - Krúžok mladých astronómov (PDF, 167,5 kB)