Noc výskumníkov 2017

od 27. 9. 2017, 10:30 do 29. 9. 2017, 23:55


11. ročník medzinárodného podujatia
Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2017
Made by science


Program SNM-Prírodovedného múzea

9.00 – 22.30 (posledný vstup 22.30) Prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied

Program SNM-Prírodovedného múzea na stiahnutie (PDF, 2,1 MB) 

Objavovňa SNM-PM
9.00 - 12.00 Život s vedou - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami
9,00 Moderné metódy výskumu a praxe v meteorológii a klimatológii zaujímavé rozprávanie a diskusia
Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. z KAFZM FMFI UK, Bratislava, klimatológ
10,30 Fyzika - dobrodružné hľadania pravdy
RNDr. Vasil Šmatko, fyzik a Ing. Eva Kováčová, Bratislava,
Vybrané zaujímavé témy fyziky elektromagnetizmu, nanotechnochnológií a vlastností vody v experimentoch

Objavovňa SNM-PM 
16.30 - 21.00 Prednášky a diskusie k aktuálnym problémom pre širokú verejnosť
16,30 Inšpirované prírodou 
Mgr. Ján Kautman, SNM-PM, Bratislava
Zaujímavé riešena, ktoré v ríši zvierat, rastlín a ich pokusy „kopírovania" v moderných technológiách
17,30 Z dna oceánov až do ulíc Bratislavy (Podivuhodná história kôrovcov - rovnakonôžok)
RNDr. Andrej Mock, PhD., Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Rovnakonôžky, žižiavky, svinky... Pozoruhodní pútnici z dna morí osídlili postupne pobrežia, suchú zem po púšte i vody jazier, riek a podzemia a stali sa trvalými spolupútnikmi človeka. U nás žije takmer 50 druhov, celosvetovo asi 10 tisíc. Ako sa žije na 14 nohách?
18,30 Častice na potulkách vesmírom - čo o nich vieme a ako sa detegujú?
Bc. Patrik Čechvala, Bratislava
Pred 105 rokmi dokázal rakúsky fyzik Victor Hess na základe svojho priam kaskadérskeho merania existenciu žiarenia, ktoré k nám prichádza z vesmíru. Za objav mu udelili Nobelovu cenu. Toto kozmické žiarenie dosahuje energie ďaleko za schopnosťami súčasných urýchľovačov. Jeho zdroje však zostávajú stále záhadou.
19,30 Fyzikálny mechanizmus globálnej klimatickej zmeny, očakávané dôsledky a možné riešenia.
Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., FMFI UK, Bratislava

3. poschodie
17.00 - 23,00 Huby okolo nás
Hlavnou súčasťou širšie zameraného programu o skrytom svete húb v našom okolí je výstava čerstvých húb HUBY 2017; súčasťou je výklad o vystavovaných druhoch, hubárska poradňa aj určovanie prinesených húb. Výstavu dopĺňajú inštalácie z lyofilizovaných húb a fotografie húb.


Aktivity počas dňa


Lektoráty k expozíciám SNM-PM;
Poradenská služba
Vedomostný kvíz v expozíciách SNM-PM
Astronomické pozorovanie počas dňa (v prípade priaznivého počasia)
13,00 -15,00 Slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi
Pozorovanie ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie slnečnej koróny a chromosféry
17,00 - 23,00 Večer v Prírodovednom múzeu SNM
Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie, expozície SNM-PM
Stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov"
Stretnutie s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM; prezentácia jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch; poznávania prírody; pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum

Antropológia SNM-PM
Stretnutie s ľuďmi z minulých tisícročí
Rozpoznávanie pravekých a stredovekých ľudských kostrových pozostatkov, rekonštrukcia a ich určovanie.

Botanika SNM-PM
Superpotraviny
Niektoré potraviny obsahujú viac vitamínov, stopových prvkov, aminokyselín, či iných látok, ktoré sú prospešné pre náš organizmus, ako iné. Nazývame ich "superpotraviny" a najčastejšie pochádzajú z rastlinnej ríše (plody, semená alebo listy určitých druhov rastlín), alebo z ríše húb. Počas NV predstavíme návštevníkom dva druhy takýchto "superpotravín". Čili papričky – ukážka pôvodných druhov chilli papričiek i množstva kultivarov, ktoré sa líšia veľkosťou, tvarom, farbou plodov, ale predovšetkým pálivosťou. Využívajú sa v gastronómii a v ostatnom čase čoraz viac aj pre ich zdravotné benefity.Pestované druhy húb – výber zaujímavých druhov jedlých húb, netradičné spôsoby ich pestovania, liečivé huby a možnosti ich využitia v obohatení nášho jedálneho lístka.

Zoológia SNM-PM
Čo nám živočíchy poskytujú a čím nás inšpirujú
Zdroje inšpirácií v živočíšnej ríši pre vedu a rôzne disciplíny so zameraním na vybrané skupiny živočíchov.

Mineralógia SNM-PM
Odpady – ložiská kovov 21. storočia
Ekonomický vývoj spolu s rozvojom technológií si vyžadujú ťažbu stále väčšieho a väčšieho objemu nerastných surovín.
Z dlhodobého hľadiska je tento trend neudržateľný, preto je potrebné venovať sa technológiám získavania kovov z odpadu,
v ktorom sa hromadia. Akým spôsobom a aké kovy môžeme získať napríklad z už nepotrebných mobilných telefónov, do akej miery sa využívajú tieto „ložiská" 21. storočia na Slovensku a mnohé ďalšie sa môžete dozvedieť u nás počas Noci výskumníka.
„Využitie nano – minerálov v environmentalistike"
Mnohé minerály patriace na základe štruktúry do „nano" ríše sú veľmi prospešné pri riešení mnohých environmentálnych problémov. Porozprávame vám o tých najdôležitejších a nebude chýbať ani praktická ukážka.

Paleontológia SNM-PM
Spoznávajte pradávne zaniknuté svety
O pradávnych zaniknutých svetoch sa dozvedáme čítaním fosílnych záznamov, t.j. skúmaním skamenených zvyškov organizmov, či skamenených stôp po ich činnosti – skamenelín, ktoré sa zachovali v horninách zemskej kôry. Skameneliny majú rôznu formu. Spoznajte rôzne typy skamenelín a informácie, ktoré so sebou nesú.
Pozrime sa na ne inak
Skameneliny sú pre mnohých len kamene, beztvaré, bezfarebné, nemé... Ak však tieto "kamene" budeme pozorne sledovať a budeme sa snažiť porozumieť im, povedia nám mnoho. Ukážeme Vám akú farbu mali niektoré ulitníky v neogéne (treťohorách). Myslíte, že nie je možné, aby sme videli farbu 13-miliónov rokov starej schránky? Príďte a uvidíte, nie kúzlo, ale čo všetko dokáže veda ...
Zázračná príroda (astronómia, fyzika a chémia ako ju možno nepoznáte)
Interaktívna projekčná sféra - astronómia
Projekcia Zeme, Mesiaca, Slnka, planét, hviezdnej oblohy, rozprávanie o hviezdach - o tom, čo je možné na oblohe pozorovať aj o novinkách astronómie.
Zábavná veda – fyzikálne a chemické pokusy
Množstvo zaujímavých pokusov využitím tekutého dusíka a suchého ľadu. Ako vyrobiť levitujúce bubliny, škriekajúci príbor alebo skvapalniť ľudský dych? Dozviete sa v našom stánku.
20.30 Ukážka výroby zmrzliny à la chef pomocou tekutého dusíka
22,08 Prelet družice skCUBE
"počúvame signály z vesmíru" - živá ukážka zachytávania signálov z prvej slovenskej družice skCUBE
(SOSA - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity)


Večer pred budovou SNM do 23,00

V prípade priaznivého počasia večerné astronomické pozorovania – Mesiac v prvej štvrti, planéta Jupiter, Saturn a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy.


Na všetky podujatia NV je vstup voľný
V čase trvania podujatia sú všetky expozície SNM-PM otvorené 


Zmena programu vyhradená

Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku
mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127