Ochrana a obnova území NATURA 2000- prednáška pre verejnosť

20. 3. 2012, 16:00

Chodíte často do lesov v okolí Bratislavy, na huby, či len tak na prechádzku? Zaujíma vás ich ďalší osud, plány na ich ochranu a problémy, s ktorými treba bojovať? Potom Vás pozývame na prednášku pre širokú verejnosť na túto tému a na diskusiu s odborníkmi z Bratislavského reginálneho ochranárskeho združenia.

Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

prednášajú: Miroslava Rudá a Andrej Devečka

v spolupráci Slovenskou mykologickou spoločnosťou pri SAV a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ)

v utorok, 20.3. 2012 o 16.00

V budove SNM-PM, Vajanského náb. 2, Bratislava, Objavovňa, 3. poschodie