od 12. mája 2020 znovuotvárame Prírodovedné múzeum SNM

od 7. 5. 2020, 14:50 do 30. 6. 2020, 23:50

Vstup do múzea bude možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne 5 osôb.
Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do múzea
a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty.
Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeu povolené. z príkazu ministerky kultúry SR sa počas pandémie koronavírusu COVID-19 na území SR ruší voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov každú prvú nedeľu v mesiaci