„Počasie, klíma a voda - hybná sila našej budúcnosti“ prednáška pre verejnosť

15. 3. 2012, 17:30

prednáška pre verejnosť „Počasie, klíma a voda - hybná sila našej budúcnosti“  venovaná Svetovému dňu meteorológie

prednáša: RNDr. Peter Jurčovič, známy meteorológ

Vstup pre verejnosť je bezplatný.