Prednášky o hubách

od 16. 3. 2018 do 14. 5. 2018

Pozývame Vás na prednášky o hubách do Objavovne na 3. poschodí Prírodovedného múzea.
Prednášky začínajú vždy o 16.00h.

10.4. - Pavel Bružek:Hviezdovky a stopkovce SR a ČR

16.4. - Lucie Zibarová: Houby pískoven Čech

24.4. - Adam Polhorský: Encoelioidné huby na Slovensku

14.5. - Iveta Tomašeková, Ján Červenka: Huby obecnej záhrady Rača