PULZARY - využijeme ich konečne po 50 rokoch od objavu?

od 7. 2. 2018 do 8. 2. 2018

astronomická prednáška pre verejnosť pri príležitosti 50. výročia objavu pulzarov

prednáša astronóm, predseda Slovenskej  astronomickej spoločnosti pri SAV: 
              RNDr. Ladislav H R I C, CSc.

Objavovňa SNM-PM, vstup voľný