Umenie krasopisu - workshop kaligrafie

od 24. 8. 2021, 00:00 do 25. 8. 2021, 23:55sprievodné podujatie 25. augusta 2021
výstavy

"Japonské záhrady – umenie inšpirované prírodou"