Úplné zatmenie Mesiaca 21. január 2019

21. 1. 2019

SEČ   priebeh úplného zatmenia Mesiaca 21. januára 2019
04:35 začiatok čiastočného zatmenia Mesiaca.
05:42 začiatok úplného zatmenia
06:13 stred zatmenia
06:44 koniec úplného zatmenia
07:51 koniec čiastočného zatmenia Mesiaca