Vyhodnotenie okresného kola Biologickej olympiády - kategória F

od 29. 5. 2018 do 30. 6. 2018

Výsledky BiO okresné kolo, kategória F

Bodové hodnotenie a poradie družstiev pre obvody Bratislava I. a Bratislava V.Odovzdanie diplomov a odmien pre prvé tri družstvá z obvodu BA I. sa uskutoční
vo štvrtok 31. 5. 2018 o 14,30 hod.
Miesto: Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábr. 2, Objavovňa

V tomto termíne si všetky družstvá môžu prevziať svoje zbierky.
Kontakt:
tel. +421 2 20469 103
eva.neliserova@snm.sk