Zatmenia Slnka a ich pozorovanie

10. 10. 2019, 17:30

štvrtok 10. október 2019 o 17.30 h
astronomická prednáška pre verejnosť

Zatmenia Slnka a ich pozorovanie

prednáša: Bc. Peter  K R Á Č A L Í K, Astronomický klub Bratislava

V rámci prednášky sa dozvieme akými spôsobmi sa dá pozorovať Slnko, aké podmienky musia byť splnené aby nastalo zatmenie Slnka, aký význam majú pozorovania úplných zatmení Slnka a čo a ako je možné pozorovať. Prednáška bude tiež doplnená fotografiami z expedícií Astronomického klubu Bratislava za úplnými zatmeniami Slnka na Faerských ostrovoch, Indonézií a USA.

Bude to tiež príprava na pozorovanie / fotografovanie prechodu planéty Merkúr pred diskom Slnka, ktoré bude u nás pozorovateľné 11. novembra 2019.

Objavovňa SNM-PM, vstup voľný