Zem a vesmír

od 4. 6. 2018 do 31. 7. 2018

4. jún – 31. júl 2018; Zimná záhrada SNM Vajanského nábr.

astronomická výstava s miniplanetáriom a interaktívnymi exponátmi, ktoré umožnia nazrieť do tajov vesmíru a jeho zákonitostí;
program na objednávku (pre skupiny min 7 ľudí / max 25 ľudí; objednávajte min. 5 prac. dní vopred; tel.: 02/20 469 154, e-mail: katarina.mastenova@snm.sk)