Život vo vesmíre

od 22. 4. 2018 do 26. 4. 2018

prednáška pre širokú verejnosť
prednáša: RNDr. J i ř í    G R Y G A R, CSc.,  známy český astronóm – popularizátor vedy a astrofyziky, Fyzikálny ústav AV ČR Praha, ČR
štvrtok 26. apríl 2018 o 17.30 h
Zimná záhrada SNM, Vajanského nábr. 2, vstup voľný