Pripravujeme

Prednášky pre verejnosť k výstave TRITRI

Prednášky pre verejnosť k výstave TRITRI 28. 1. 2020

SNM – PM v spolupráci s Ústavom vied o Zemi, SAV vás pozývajú na prednášky na prírodovedné témy: 28.01.2020 Prečo sú Tatry najvyššie? Prednášku povedie RNDr. Ján Madarás, PhD. 04.02.2020 O pradávnych tvoroch,...