Publikácie


Zborníky:

Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava

Uverejňuje pôvodné práce z oblastí prírodných vied (zoológia, botanika, paleontológia, mineralógia, antropológia). Práce sú publikované v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Annotationes zoologicae et botanicae
Uverejňuje pôvodné autorské taxonomické práce z oblasti zoológie, botaniky a paleontológie. Práce sú publikované v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.