Človek v čase a priestore


K trom pútavým expozičným celkom, pod spoločným názvom Zázrak prírody, pribudne v múzeu onedlho ďalší - Zázrak prírody - Antropológia. Je venovaný živočíšnemu druhu, ktorý je nesmierne sebavedomý a na dianie okolo nás má obrovský vplyv – človeku. 

Zmapovať vznik a vývoj človeka je možné vďaka jeho osteologickým pozostatkom - kostiam, ktoré dokážu pretrvať aj milióny rokov. Majú nesmiernu výpovednú hodnotu o vzhľade a spôsobe života minulých populácií. Nová expozícia prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. S tým súvisia aj časti expozície s pomenovaním: Kde sú naše korene? Sme iní? Čo môžeme vypátrať? Človek a jeho najbližší príbuzní a predchodcovia, Človek a dedičnosť, Naši nedávni predkovia - aj lovci mamutov, Kameň v rukách človeka a Praveké umenie.

Autorkou expozície je RNDr. Alena Šefčáková, PhD., kurátorka antropologických zbierok SNM – Prírodovedného múzea.