Program


Na konferencii CSTI 2011 budú prezentované prednášky a postery z oblasti konzervačnej vedy (CS), výskumu a praxe ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. Účastníkom konferencie budú k dispozícii vedecké a odborné referáty, možnosti účasti na odborných diskusiách, postery, prezentácie firiem a prehliadka výstavy SNM „Nahliadnite“ s odborným výkladom pre účastníkov CSTI 2011.

 

Odborné sekcie

1.     Potreby rozvoja ochrany kultúrneho dedičstva, konzervačnej vedy, technológií a vzdelávania v SR
2.     Konzervačná veda
3.     Konzervačné technológie
4.     Individuálna ochrana konkrétnych objektov. Vybrané prípadové štúdie

Program konferencie nájdete TU (PDF, 969,5 kB).