Projekty

LONGINUS - Po stopách legionárov

LONGINUS - Po stopách legionárov

           Operačný program: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity Partner projektu: Slovenské...

 

Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí...

Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Projekt realizovaný z prostriedkov pridelených agentúrov APVV.Názov projektu: Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska Koordinátor projektu: Slovenské národné múzeum –...