Johann Nepomuk Batka – Auswahl aus der Korrespondenz

Autor: Alexandra Taubnerová, Jarmila B. Martinková

Autormi publikácie sú Alexandra Taubnerová a Jarmila B. Martinková. Publikácia prináša ukážky z korešpondencie, ktorá je súčasťou hudobnej zbierky J. N. Batku. Texty korešpondencie informujú o živote, tvorbe a umeleckých zámeroch viacerých známych hudobných skladateľov, interpretov a dirigentov z 19. a začiatku 20. storočia v Bratislave, Viedni, Budapešti, Weimare, Londýne, Petrohrade a iných mestách Európy. Súčasťou publikácie je štúdia Jany Lengovej Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848 – 1918 – mit besonderen Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz. Text publikácie je v nemeckom jazyku. Musaeum Musicum, Bratislava 1999, 188 s., čiernobiele ilustrácie

Obsah

  • Autormi publikácie sú Alexandra Taubnerová a Jarmila B. Martinková. Publikácia prináša ukážky z korešpondencie, ktorá je súčasťou hudobnej zbierky J. N. Batku. Texty korešpondencie informujú o živote, tvorbe a umeleckých zámeroch viacerých známych hudobných skladateľov, interpretov a dirigentov z 19. a začiatku 20. storočia v Bratislave, Viedni, Budapešti, Weimare, Londýne, Petrohrade a iných mestách Európy. Súčasťou publikácie je štúdia Jany Lengovej Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848 – 1918 – mit besonderen Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz. Text publikácie je v nemeckom jazyku. Musaeum Musicum, Bratislava 1999, 188 s., čiernobiele ilustrácie