Tagungsbericht des II. internationalen musikologischen Symposiums - Feiern zum 200. Jahrestag der Geburt Ludwig v. Beethovens in der ČSSR

Zborník referátov z II. medzinárodného muzikologického sympózia, konaného v rámci osláv 200. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena. Obsahuje 19 referátov popredných odborníkov v danej oblasti, ktoré odzneli počas sympózia. Text zborníka je v nemčine. Bratislava 1970, 223 s.