Po stopách Bálinta Balassu – Balassi Bálint nyomában

Popularno-vedecká literatúra. SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Krása zrodená z dreva

Katalóg rovnomennej výstavy – Fából faragott csoda. SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Tradície a hodnoty. Hagyományok és értékek. Traditions and Values. Traditionen und Werte

Katalóg stálej expozície. SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku