Karpatskí Nemci a ich múzeum. 20 rokov.

Autor: Ondrej Pöss

Publikácia sa zaoberá históriou a činnosťou SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov.
Bratislava, 2014, 98 s.