Kolektívna vina

Autor: Ondrej Pöss - Ladislav Takáč

Kniha spomienok a svedectie o dopadoch trestu za kolektívnu vinu karpatských Nemcov v rokoch 1944-1948 v Československu.
Prešov, 2003, 236 s.