Majstri ducha

Autor: Ondrej Pöss

Katalóg k výstave Majstri ducha - osobnosti vedy a techniky na Slovensku, ktorá približuje počiatky a rozvoj vedy a techniky na našom území s akcentom na ich najvýznamnejších predstaviteľov.
Bratislava, 2010, 126 s.

Obsah

 • Astronómia
  Matematicko-fyzikálne vedy
  Veda o Zemi
  Lekárske vedy
  Biologické vedy
  Technika