Tradičný odev karpatských Nemcov voľakedy a dnes

Autor: Ondrej Pöss - Rastislav Fiľo

Obrazová publikácia približuje tradičný odev karpatských Nemcov v jednotlivých sídelných oblastiach - Bratislava a okolie, Hauerland, Spiš a údolie Bodvy.
Bratislava, 2015, 166 s.