Tragédia na Švédskych valoch pri Přerove

Autor: Tibor Harmatha - Rastislav Fiľo

Publikácia opisuje udalosti Přerovskej tragédie, ktorá sa odohrala na Švédskom vale neďaleko Přerova v noci z 18. na 19. júna 1945. Príslušníci 17. pešieho pluku z Petržalky, ktorí sa vracali z vojenskej prehliadky na Václavskom námestí v Prahe, postrieľali 265 obyvateľov Dobšinej, Kežmarku, Gelnice, Mlynice a Janovej Lehoty pri Žiari nad Hronom. Išlo predovšetkým o karpatských Nemcov, ktorých ustupujúca nemecká armáda odsunula do českého pohraničia. Celková bilancia obetí bola 120 žien, 71 mužov a 74 detí.
Košice, 2007, 32 s.