Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Katalóg k expozícii, 2012, 76 s. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov