Autobiographie. Chronik der Pressburger Fleischwarenfabrikanten-Familie Manderla.

Autor: Fritz Manderla

Autobiografia Fritza Manderlu (1919 – 2014), syna Rudolfa Manderlu (1884 – 1968), známeho bratislavského podnikateľa s mäsovými výrobkami a staviteľa výškovej budovy, tzv. Manderláku, v Bratislave. Autobiografia, písaná v nemeckom jazyku, je formou spomienkovej rodinnej kroniky. Na pozadí osudov jednotlivých členov rodiny Manderlovcov sa čitateľ môže oboznámiť so vzostupom firmy v medzivojnovom, vojnovom, ako aj povojnovom období. Autobiografia je o to cennejšia, že podrobne mapuje spoločenský a kultúrny život v Bratislave v 30. a 40. rokoch 20. storočia.
Acta Carpatho-Germanica III. Bratislava, 1998, 184 s.