Ein Paradis verloren aber wir leben

Autor: Elise Metzl

Autobiografické spomienkové rozprávanie (v nemeckom jazyku) Elise Metzlovej (1895 – 1988), bratislavskej rodáčky pochádzajúcej zo starej nemeckej rodiny Albrechtovcov. Autorka pútavo a výstižne približuje roky svojej mladosti a zrelosti v kruhu bratislavskej nemeckej komunity v medzivojnovom období. Veľmi realistický je tiež opis dramatických udalostí na sklonku vojny, keď sa cez Rakúsko dostala do Nemecka. Zaujmú aj jej sugestívne spomienky na ťažké začiatky v povojnovom Nemecku.
Acta Carpatho-Germanica VII. Bratislava, 2000, 84 s.