Josef Stricz. Der Kämpfer für Glaserhau.

Autor: Silvester Štric

Publikácia, v nemeckom jazyku, pozostáva z dvoch samostatných častí: textovej a fotograficko-dokumentačnej. Textovú časť tvorí autobiografická stať Jozefa Stricza (1887 – 1963), doplnená jeho synom Silvestrom (1924 - 2008). Z historicko-dokumentačného hľadiska sú mimoriadne hodnotné autentické spomienky Jozefa Stricza na roky svojej mladosti, štúdií a na vojnové zážitky z ruského frontu prvej svetovej vojny. Ako učiteľ na nemeckej základnej škole v Sklenom sa venoval najmä kultúrno-výchovnej a osvetovej práci, viedol spevácky súbor, nacvičoval divadelné predstavenia a od roku 1933 písal obecnú kroniku. Mimoriadnu výpovednú hodnotu však majú jeho osobné, autentické spomienky na tragické udalosti z 21. septembra 1944, kedy partizáni v Sklenom zastrelili 187 obyvateľov obce len preto, že boli nemeckej národnosti. Textovú časť uzatvárajú state o následnej snahe objasniť túto tragickú udalosť a o okolnostiach postavenia pomníka na pamiatku nevinne zastrelených nemeckých občanov Skleného, ktoré doplnil syn Jozefa Stricza Silvester. Publikácia je obohatená výberom autentických dokumentov viažucich sa na život a dielo Jozefa Stricza a jedinečnými dobovými fotografiami.
Acta Carpatho-Germanica X. Bratislava, 2003, 120 s.