Meine Muttersprache

Autor: Andrej Špes

Publikácia, v nemeckom jazyku, sa venuje rozboru nárečia spišských Nemcov v obci Chmeľnica (Hobgarten).
Acta Carpatho-Germanica XIV. Bratislava, 2005, 121 s.