O vlastnostiach látok vystupujúcich zo zeme

Autor: Georgius Agricola

Slovenský preklad latinského diela G. Agricolu „De natura eorum quae effluent ex terra“ (1546) od Augustína Rebru. Publikácia obsahuje preklad štyroch kníh G. Agricolu podľa modernej prekladovej transkripcie, doplnený textovými vysvetlivkami a spresňujúcimi údajmi o citovaných antických autoroch a reáliách. Dielo pojednáva o látkach vystupujúcich zo zeme v Ázii, severnej Afrike, ale najmä v Európe. Nechýbajú medzi nimi ani banské vody v Španej Doline pri Banskej Bystrici a v Smolníku, ktoré boli známe už začiatkom 16. storočia. Agricola venoval pozornosť aj liečivým vodám v Sklených Tepliciach pri Banskej Štiavnici a slaným prameňom v Solivare pri Prešove.
Acta Carpatho-Germanica II. Bratislava, 1996, 94 s.