Od Povstania 1944 na Slovensku po vyhnanie karpatských Nemcov v roku 1946

Autor: Rudolf Neverla (ed.)

Acta Carpatho-Germanica XIII. Bratislava, 2004, 232 s.

Obsah

 • Slovenský štát a Nemecká ríša v poslednej fáze 2. svetovej vojny
  ZSSR a SNP v roku 1944
  Povstanie a prezident
  Úradujúca slovenská vláda a Povstanie 1944
  Udalosti v Ružomberku a okolí
  Povstalecké dianie na severnom a východnom Slovensku
  Povstanie v Hauerlande v roku 1944
  Slovenská armáda v Povstaní
  Potlačenie SNP 1944
  Nasadenie bojovej skupiny Schill
  Evakuácia, útek a vyhnanie karpatských Nemcov zo Slovenska v rokoch 1945 – 1946