Premeny Zuckermandla

Autor: Rastislav Fiľo - Ondrej Pöss - Aleš Šilberský

Obrazová publikácia (v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku) približuje históriu jednej z najstarších častí Bratislavy, štvrti s veľmi nepriaznivým osudom, ale nádejnou perspektívou.
Bratislava, 2006, 74 s.