Pressburger liebste Waren und Dienste

Autor: Danuša Serafínová - Jozef Vatrál:

Publikácia, v nemeckom jazyku, sa venuje problematike oznamov (inzerátov) uverejňovaných v bratislavskej tlači vychádzajúcej v nemeckom jazyku v rokoch 1870 – 1918. Približuje osobitý novinársky žáner oznamovacej, komerčnej inzercie publikovanej v almanachu Pressburger Wegweiser, v denníkoch Pressburger Zeitung, Pressburger Tagblatt, Westungarische Grenzbote a v týždenníkoch Pressburger Presse a Die Reform. Autori sa špecificky zamerali najmä na odraz viedenskej komerčnej inzercie tovarov a služieb propagovaných v uvedených bratislavských novinách a časopisoch. Pochopiteľne, nechýbajú ani inzeráty propagujúce výrobky bratislavských tovární, obchodov a hotelov so širokou škálou tovarov a služieb. Inzeráty sú rozčlenené do tematických okruhov, orientáciu v ilustrovanej časti uľahčuje podrobne spracovaný predmetový register.
Acta-Carpatho-Germanica XI. Bratislava, 2004, 176 s.