Sicherheitsdienst a Slovensko v rokoch 1938 - 1944

Autor: Michal Schvarc

Publikácia (edícia dokumentov) sa venuje problematike spravodajskej činnosti Bezpečnostnej služby ríšskeho vodcu SS (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – SD) na Slovensku od autonómie v roku 1938 do vypuknutia SNP v auguste 1944. Popri dokumentačnej časti sa môže čitateľ v rozsiahlom úvode oboznámiť s organizáciou a činnosťou SD na Slovensku.
Acta Carpatho-Germanica XVIII. Bratislava, 2006, 460 s.