Sochár Jozef Damko

Autor: Ondrej Pöss - Margaréta Horváthová

Publikácia, v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku, sa venuje životu a dielu sochára Jozefa Damku (1872 – 1955), rodáka z Nitrianskeho Pravna. Študoval a tvoril najmä v Budapešti. V rokoch 1944 – 1945 žil v Nitrianskom Pravne, po roku 1945 sa vrátil do Budapešti, kde aj zomrel. Jeho naturalizmom poznačené diela zahŕňajú širokú škálu figurálnych plastík, sochárskych kompozícií a nástenných reliéfov. Pozornosť si zasluhujú aj jeho náhrobky (Nitrianske Pravno, Kunešov, Ružomberok). Publikácia má bohatú fotografickú prílohu.
Acta Carpatho-Germanica VIII. Bratislava, 2001, 62 s.