Untermetzenseifen in Bildern

Autor: Susanne Rencz

Publikácia, v nemeckom jazyku, je venovaná pamiatke amatérskej fotografky Elisabeth Renzovej (1893 – 1966). Jej fotografie, zväčša z rokov 1920 – 1945, prezentované v tejto publikácii sú autentické a majú veľkú výpovednú a dokumentačnú hodnotu. Zachovali sa iba zhodou šťastných náhod, pretože jej fotografický ateliér v Medzeve po roku 1945 skonfiškovali a väčšina negatívov sa stratila, alebo bola zničená. Autorke publikácie Susanne Renczovej sa na základe dochovaných negatívov podarilo veľmi názorne predstaviť fotografické dielo Elisabeth Renczovej, ktoré na pozadí fotografií jednej medzevskej meštianskej rodiny dokumentuje širokú škálu osudov nemeckej komunity a málo známe stránky spoločenského a kultúrneho života Medzeva v medzivojnovom období.
Acta Carpatho-Germanica IX. Bratislava, 2001, 165 s.