Unvergessene Frömmigkeit

Autor: Andreas Metzl

Publikácia v nemeckom jazyku opisuje históriu nemeckých evanjelických cirkevných obcí a. v. na Slovensku.
Acta Carpatho-Germanica XXII. Bratislava, 2016, 495 s.