Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Katalóg k expozícii, 2012, 76 s. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Huncokári - ľudia z našich hôr

Katalóg k expozícii, 2017, 100 s. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov.

Sídla na Slovensku obývané nemeckým obyvateľstvom na vojenských mapách v druhej polovici 18. storočia

Publikácia. Acta Carpatho-Germanica XX. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov