Publikácie

Propagačná brožúra Múzeum slovenskej keramickej plastiky
V slovenčine (PDF, 1,2 MB) 
English (PDF, 1,2 MB) 
Deutsch (PDF, 1,2 MB)S citom v rukách.
Súčasní hrnčiari v Burgenlande a v Bratislavskom kraji. Viedeň: ÖMV, 2012.
Katalóg k rovnomennej výstave v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre. 


 
Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad.
Zborník z medzinárodného odborného seminára, konaného 31. augusta 2012 v Modre. Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2012.
 
Habáni a habánska keramika.
Zborník z medzinárodného odborného seminára, konaného 3. septembra 2011 v Modre. Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2012.
 

 Heřman Landsfeld. Keramická figurálna tvorba.
 Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2011. Zborník z príspevkov z odborných seminárov, konaných v rámci Slávnosti hliny v r. 2009 a 2010.
 

 Agáta Petrakovičová: Landsfeldov  keramický slovník.
 Modra: Modranská Beseda, 2011.
 Národopisné zápisky z hrnčiarskych, džbankárskych a kachliarskych dielní na Slovensku, Morave a Čechách, ako ich v 20. storočí zozbieral Heřman Landsfeld, usporiadané vo forme slovníka.
 
 


 Agáta Petrakovičová: Hrnčiarska a džbankárska výroba v Modre.
 Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre, 2007.
 Brožúrka podáva stručný prehľad histórie modranskej keramickej dielne, keramického učilišťa a  najznámejších majstrov keramikárov od konca 19. storočia.

 Vypredané.
 
 

 
 Agáta Petrakovičová: Heřman Landsfeld.
Majster a   znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby.
 Modra:  Modranská beseda v spolupráci s Múzeom Ľudovíta Štúra, 2009.
 Prierez života a diela významného priekopníka historického  a národopisného výskumu keramických tradícií na  západnom Slovensku. 
 Figurálna keramika zo Slovenska. Národný umelec Ignác Bizmayer.
Viedeň: OMV, 2011.
Reprezentatívny katalóg k výstave Ignáca Bizmayera, ktorá sa konala v Rakúskom národopisnom múzeu vo Viedni od októbra 2011 do februára 2012.

 
 Sylvia Hrdlovičová: Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera.
Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2012.
Sprievodca po galérii.
 

 
Ignác Bizmayer: Výber z tvorby.
Skladačka - katalóg diel Ignáca Bizmayera
 
 
Národní umelci: Ignác Bizmayer.
Fotosúbor 12 pohľadníc s dielami I. Bizmayera.