Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska

Autor: Nadežda Varcholová

V tejto publikácii je podaná ľudová démonológia Ukrajincov na Slovensku, zaoberajúca sa ľudovou vierou v démonov – zlých nadprirodzených bytostí, ktoré škodili alebo pomáhali človeku. Démonologické predstavy späté s predstavami starých Slovanov vznikli v dôsledku obmedzených poznatkov o prírode, s ktorou sa zvádzal ťažký existenčný boj. Pod vplyvom ľudskej fantázie, týfovej horúčky, poverčivých predstáv démoické bytosti nadobudli konkrétnu podobu. V monografii sa zameriava pozornosť na ženské a mužské démonické bytosti ako prežitú formu ľudových predstáv vyskytujúcich sa donedávna vo folklórnych prejavoch skúmaného etnika na východe Slovenska, ako aj na početné povery a magické úkony, ktoré sa odnepamäti vykonávali ako ochrana pred zlými démonmi, respektíve proti účinkom zlých démonov. Monografia obsahuje dve časti. V prvej je podaná analýza jednotlivých démonických bytostí, ako: vládca búrkových mračien (chmarnyk), vodník (voďanyk), rusalka; lesný démon žijúci v skale (cmok); divé ženy bohynky (perelesnyci); vymenené démonickédieťa premieň (peremiň); nepokojné duše usmrtených nekrstených detí (poterčata); poludnica; vlkolak;, vidiny, prízrak (mará); personifikované achoroby; Smrť (Smerť); revenant; upír; duch-pokušiteľ vábiaci dievčatá äperelesnyk); Osud (Doľa), personifikované dni v týždni a s nimi spojené zákazy vykonávať ženské ručné práce (Varvara, Sava); ohnivý muž (bokorvan), nožná mora änecjuch); duch nočného motýľa äpotemrjak); domový had; domáci škriatok; čert; inkľuznyk; bosorka; krutyľnyk. Základom druhej časti publikácie sú autentické terénne zápisy zozbierané prevažne autorkou na území severovýchodného Slovenska za posledné desaťročia 20. storočia, ktoré sa realizovali v rámci vedecko-výskumnej činnosti Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktorého dlhoročnou pracovníčkou je autorka práce, ako aj materiály z literárnych prameňov. Do tejto časti neboli zahrnuté folklórne prejavy o troch nasledujúcich démonoch – poludnici, maré a bokorvanovi, keďže sa už v ľudovej pamäti nezachovali o nich konkrétnejšie predstavy.