Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 26

Súhrnná neperiodická publikácia. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Ľudová architektúra Ukrajincov východného Slovenska

Monografia v ukrajinskom jazyku. Autor si kladie za úlohu detailne zdokumentovať kultúrne hodnoty zachované v ľudovej architektúre a odovzdať ich pre budúce generácie.

Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska

Monografia obsahuje dve časti. V prvej je podaná analýza jednotlivých démonických bytostí. Základom druhej časti publikácie sú autentické terénne zápisy zozbierané prevažne autorkou na území severovýchodného Slovenska za posledné desaťročia 20. storočia. Monografia v ukrajinskom a slovenskom jazyku.

« prvá   < predošlá

1 | 2 | 3 z 3