Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska

Autor: Nadežda Varcholová

Monografia Nadeždy Varcholovej Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska sa zaoberá ľudovou vierou v zlé nadprirodzené bytostí – démonov a s nimi spojenými poverami. Poverové predstavy o démonických bytostiach v ľudovej slovesnosti Rusínov-Ukrajincov na Slovensku sú späté s démonologickými predstavami starých Slovanov, ktoré vznikli v dôsledku obmedzených poznatkov o prírode, s ktorou sa zvádzal ťažký existenčný boj. Pod vplyvom ľudskej fantázie, snov, týfovej horúčky, poverčivých predstáv démonické bytosti nadobudli konkrétnu podobu. V publikácii autorka zamerala svoju pozornosť na mužské a ženské démonické bytosti, pričom podáva ich ako prežitú formu ľudových predstáv, vyskytujúcich sa donedávna vo folklórnych prejavoch skúmaného etnika na východnom Slovensku. Okrem vlastných autentických zápisov autorka použila aj niektoré publikované materiály iných folkloristov: Volodymyra Hnaťuka, Mikuláša Mušinku, Michala Hirjaka a Michala Šmajdu. Kniha má dve časti. V prvej je podaná analýza jednotlivých démonických bytostí, ako: vládca búrkových mračien („chmarnyk“), vodník („potopnyk“); rusalka („jaskyňa“); lesný démon žijúci v skale („cmok“); divé ženy bohynky („perelesnyci“, „dyky baby“); vymenené démonické dieťa premieň („peremiň“, „perelesnyča“); nepokojné duše usmrtených nekrstených detí („poterčata“); poludnica; vlkolak („vovkurat“); vidiny, prízrak („mará“); personifikované choroby („hluška“, „koľera“, „myr“); Smrť („Smerť“); revenant („mertvyj chodyt na dakoho“); upír („upir’“, „dvojdušnyk“); duch-pokušiteľ vábiaci dievčatá („perelesnyk“); Osud („Doľa“, „mynutnyk“), personifikované dni v týždni a s nimi spojené zákazy vykonávať ženské ručné práce („Varvara“, „Sava“); ohnivý muž („bokorvan“), nočná mora („necjuch“); duch nočného motýľa („potemrjak“); domový had („hadyna“); domáci škriatok („chovanec“, „čortyk“); čert („čort“, „lukavyj“, „propasnyk“); „inkľuznyk“. Osobitné miesto v lokálnom spoločenstve patrilo mužom a ženám, u ktorých sa predpokladalo, že vykonávajú čarodejné praktiky. Boli k nim zaraďovaní pozemšťania s vrodenými schopnosťami ovládať čierne búrkové mračná („chmarnyk-pozemšťan“); „krutyľnyky“, ktorí údajne vedeli „prykrutyty“ v povetrí človeka z veľkej vzdialenosti a samozrejme ženy, považované za strigy („bosorka“, „bosorkaňa“), ktorým sa pripisovala okrem iného aj schopnosť odobrať alebo pokaziť kravské mlieko. Autentické terénne zápisy zozbierané prevažne autorkou na území severovýchodného Slovenska za posledné desaťročia 20. storočia, ako aj materiály z literárnych prameňov, tvoria druhú časť publikácie. Do tejto časti neboli zahrnuté folklórne prejavy o troch nasledujúcich démonoch – poludnici, „maré“ a „bokorvanovi“, nakoľko sa v ústnej tradícii nezachovali o nich konkrétnejšie predstavy. Knihu vhodne doplňujú čiernobiele dobové fotografie a ilustrácie ikon z Posledného súdu („Strašnyj sud“), časti Peklo. Ľudoví majstri-ikonopisci v 16. -18. storočí zobrazili na nich čertov, čarodejnice, bosorky, personifikovanú Smrť.... a duše hriešnikov. Smrť, podľa ľudových predstáv, ľudí usmrcovala šípom (ikona zo Šemetkoviec), kosou (ikona z Jedlinky) a pod. Veľmi zaujímavou sa javí zobrazená postava nahej ženy so šechtárom na hlave s nápisom „molokohubnycja“ (ikona z Dobroslavy). Svedčí to o tom, že ustálenému názvu „bosorka“, pochádzajúceho z maďarského slova „boszorkány“ (duch mŕtveho), ktorý sa dodnes používa, predchádzal ukrajinský názov „molokohubnycja“, t. j. ničiteľka mlieka. Nakoľko paralelne s démonologickými predstavami sa vyvíjala zároveň mágia, v knihe sú zaznamenané aj početné magické úkony, ktoré sa vykonávali od dávnych čias ako ochrana pred zlými démonmi, čiže nečistými silami vôbec, napríklad vytváranie magického kruhu svätenou kriedou. K apotropajným predmetom pred škodlivými démonmi patria predovšetkým železné predmety (nôž, kosák, nožnice), žeravé uhlíky (symbol ohňa), sväté „proskurky“ (nekysnuté pečivo u veriacich východného rítu), svätená voda a soľ, mak, prícestné kríže a pod. Predložená monografia je významným prínosom pre doposiaľ takmer neprebádanú oblasť ľudovej démonológie a je prvou dvojjazyčnou slovensko-ukrajinskou syntetizujúcou štúdiou jedného z najbohatších a najzaujímavejších prejavov tradičnej ľudovej kultúry. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydala Tlačiareň svidnícka, s. r. o. pre Rusínsko-ukrajinskú iniciatívu.