Acta Judaica Slovaca 9, 2003

Ročenka SNM-Múzea židovskej kultúry, 9, 2003.

Bol som mladý a chcel som žiť

Beletria. SNM-Múzeum židovskej kultúry

Byť židom / biť žida.

Beletria. SNM-Múzeum židovskej kultúry.

Dcéra Oľgy a Lea

Poézia. SNM-Múzeum źidovskej kultúry

Encyklopédia židovských náboženských obcí A-K. 1.

Encyklopedické dielo, zväzok A-K. SNM-MŽK Bratislava

Encyklopédia židovských náboženských obcí L-R. 2.

Encyklopedické dielo, zväzok L-R. SNM-MŽK Bratislava

« prvá   < predošlá

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 5

ďalšia >   posledná »