Acta Musaei Scepusiensis 2008. Pohľady do minulosti VIII.

Autor: PhDr. Mária Novotná

Päť prednášok z cyklu Pohľady do minulosti. Osem príspevkov v rámci Acta Musaei Scepusiensis.